1.  Start soutěže za minutu

1.  Verze 2023 Vám bude fungovat i ve šk.r. 2024/25

2.  Výběr kategorií soutěže

3. Formality
 • = objednávka licence
 • = 30 dní na vyzkoušení soutěže, pomoc administrátora

Otázky žáků a motivace      Leták 2024

2. Instalace testovacího programu v. 2024

Začínáte? Rychlá instalace Speedmat 2024 =

 • verze 2023 bude fungovat i ve šk.r. 2024/25
 • v počítačové učebně stačí instalace 1x na server
 • doma je nutná instalace na domácí PC / notebook
 • WINDOWS někdy zobrazuje varovné hlášky, zvolte: souhlasit.. / přeskočit.. / ignorovat..
Náhradní postup např.doma, pokud nemáte právo instalovat
 • přes soubor speedmat2024.zip  =
 • složku SPEEDMAT stačí rozbalit na PLOCHU

Krok 2: 30 kategorií soutěže         Krok 3: Jak se zapisuje žák do soutěže

3.  V jakém čase probíhají jednotlivá kola soutěže? Jaké jsou ceny pro vítěze?

Soutěžit mohou Vaši žáci ve škole i doma

 • 31. kolo: 2. 9. 2024 - 24. 1. 2025
 • 32. kolo: 25. 1. 2025 - 22. 6. 2025
Ceny dostanete poštou, v 31.kole:
Krok 1: Instalace       Krok 2: 30 kategorií soutěže       Krok 3: Jak se zapisuje žák do soutěže   

4.  Jaké jsou kategorie soutěže? Kolikrát se žák může zúčastnit?

Žák musí dokončit jeden z 30 soutěžních testů, pak se může zapsat do soutěže

Máme šanci uspět jen se žáky 1. stupně?
 • zúčastníte se jen v kategoriích M1 - M12
 • systém odměn platí i pro menší a neúplné školy
Může soutěžit dvojice žáků?
 • ne, každý žák soutěží sám za sebe
Musí žák uvádět svoje skutečné jméno a příjmení?
 • žák může soutěžit i pod uživatelským jménem, které mu přidělí jeho vyučující
 • nepranýřujeme žáky, horší výkony jsou skryté
Krok 1: Instalace       Krok 2: 30 kategorií soutěže       Krok 3: Jak se zapisuje žák do soutěže   

5.  Zápis žáků do soutěže


  Až po dokončení celého testu se objeví podobné hodnocení    
 • ikonou se aktivuje zapisovací formulář    
 • žák, který nedokončí test, se do soutěže nezapíše


Otázky žáků a motivace        Kontrola zápisů žáků        Zkušební zápis učitele         Náhradní způsob zápisu

6.  Procvičování učiva před soutěží

U procvičovaní se žák do žádné soutěže nezapíše!

 •   malé procvičování s časovým limitem
 •   delší procvičování s časovým limitem
 •   procvičování bez časového limitu
 •   procvičování do první chyby s časovým limitem
 • žák získáva za každý příklad 0-10 bodů podle rychlosti odpovědi
 • žák je hodnocen podle průměru bodů
Jak se zapisuje žák do soutěže

7.  Licence a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplacení licence pro školu mohou všichni žáci soutěžit ve škole i doma

Rodinná licence, sponzorská podpora
 • příspěvek na vývoj programu č. účtu: 101 3030 465 / 5500
= objednávka licence
= 30 dní na vyzkoušení soutěže, pomoc administrátora

8.  Otázky žáků a motivace

Ve škole

Doma
Krok 1: Instalace       Krok 2: 30 kategorií soutěže       Krok 3: Jak se zapisuje žák do soutěže   

9.   Jak uspět v soutěži?     

Krok 1: Instalace       Krok 2: 30 kategorií soutěže       Krok 3: Jak se zapisuje žák do soutěže   

Vedení školy
 • zvolte učitele - koordinátora soutěže znalého Speedmatu
 • je nutná instalace programu Speedmat v učebně PC
 • nespoléhejte na dobrovolnou účast či na úspěchy na poslední chvíli
Učitel / ka matematiky Jak soutěžit doma? Co v případě distanční výuky? Formality:
       = objednávka licence
       = 30 dní na vyzkoušení soutěže, pomoc administrátora

10.  Kdo je nezařazený žák?

Takto je označen zápis žáka,

 • který špatně zapsal školu - vyčkejte na opravu
 • ze školy, která vstupuje do soutěže, do nastavení názvu školy a adresy
 • v té škole, kde je nutné ověřit IP adresu či nastavit platnost licence
Výkony žáků dále zapisujte, neztratí se Vám

Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 734 732 536 / psasek@post.cz

11.  Kdo získá diplomy Speedmat?

Závěrečné hodnocení
  Body    4400    4000    3600    3200    2800    2400    2000    1600    1200    800  
  Známka  11/222/333/44

 • limit pro zisk diplomu je 3000 bodů
3 způsoby, jak získat diplom
1.  5 nejlepších žáků v každé škole
 •  za 100 a více zápisů = diplomy pro žáky na 1. - 10. místě v pořadí školy
 •  za 200 a více zápisů = diplomy pro žáky na 1. - 20. místě v pořadí školy

2.  5 nejlepších v každé z 30 kategorií

 • rozděluje se 150 diplomů
3.  Žlutý diplom se šerifskou hvězdou za 1*
 • má žák 100% jistý, svůj výkon už nemusí vylepšovat
 • za min. 2 žáky se žlutými diplomy Vás čeká..

Speciální diplom pro školu

Historické originály 2022- 24

30. kolo:
29. kolo:
28. kolo:
27. kolo:

12.  2 matematické trojboje o věcné ceny 

Věcnou cenu v 31. kole získá:

 • 5 žáků 1. - 6. ročníku ZŠ, kteří uloží výsledky 3 testů
  • M9 - Speedmat 2 - Přirozená čísla do 10000 
  • M11 - Speedmat 4 - Převody jednotek pro 1.st. 
  • M12 - Speedmat 5 - Slovní úlohy pro 1.st. 
 • 5 žáků max. 9. ročníku či gymnázia, kteří uloží výsledky 3 testů
  • S9 - Speedmat 3 - Mocniny a výrazy 
  • S12 - Speedmat 4 - Všechno učivo 
  • S15 - Speedmat 5 - Všechno učivo 
 • výsledky všech 3 testů se sčítají, cenu získává 2 x 5 žáků s nejvyšším součtem
  • 3 x min. 4000 bodů = součet 12000 bodů
Výsledky - mladší    Výsledky - starší   

13.  Může žák získat ceny opakovaně?

 Diplom se šerifskou hvězdou

 • ano, ale musí si zvolit jinou z 30 kategorií
 • v kategorii Speedmat 5 (S15) a Speedmat 6 (S18) je možné získat žlutý diplom opakovaně
 Trojboj o věcné ceny
 • může se zúčastnit každý žák bez ohledu na minulé úspěchy

14.  Opravy zápisů, soutěžíme fair-play!

Administrátor zápisy kontroluje

 • jsou mazány zápisy, které nejsou míněny vážně a poškozují dobré jméno Speedmatu
Zkušební zápis učitele
 • učitel si může zápis do Speedmatu vyzkoušet, také musí dokončit celý test
 • po 24h jsou odstraněny zápisy typu Učitel, Test, Zkouška, Igor Hnízdo, Ámos Komenský..
Soutěžíme fair-play!

15.  Jak zapsat výkon žáka dodatečně při výpadku připojení?

Ručně se zapisují jen dobré výkony, které ovlivní pořadí

 • slabé výkony pod 3000 bodů neposílejte
 • skóre si opište či použijte PrintScrn
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz 
      Mgr. Petr Šášek   ©1998-2023
      Brno
      Tel. +420 734 732 536