Co je Speedmat?

Speedmat je počítačový program na procvičovaní matematiky

  • obsahuje základní učivo 2. - 9. ročníku ZŠ
  • po dokončení některého z 28 testů se žák může zapsat do soutěže o ceny

Ceny v soutěži v 28. kole

Ocenění žáci