6 částí Speedmatu obsahuje 28 kategorií soutěže

 rozklikejte si nastavení 28 kategorií  
     SPEEDMAT 1 - Počítání pro 1. st. ZŠ           M1,  M2,  M3,  M4,  M5,  M6,  M7
     SPEEDMAT 2 - Desetiná, celá čísla, zlomky     M8,  M9,  S1,  S2,  S3,  S4
     SPEEDMAT 3 - Mocniny, číselné výrazy     S5,  S6,  S7,  S8,  S9
     SPEEDMAT 4 - Převody jednotek     M10,  S10,  S11
     SPEEDMAT 5 - Slovní úlohy     M11,  S12,  S13,  S14
     SPEEDMAT 6 - Algebra     S15,  S16,  S17

28 kategorií soutěže podle věku žáka

    2. ročník ZŠ       M1,  M2,  M3.. 
    3. ročník ZŠ M2,  M3,  M4,  M5,  M6..
    4. ročník ZŠ M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M10,  M11..
    5. ročník ZŠ M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    6. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S10,  S12,  S13..
    7. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S13..
    8. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15,  S16.. 
9. ročník ZŠ S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S14,  S15,  S16,  S17
Co když si žák nastaví jiné učivo?
  • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
  • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté
  • dokončí test, objeví se záverečné hodnocení, ale do soutěže se žák nezapíše
Závěrečné hodnocení
  Body    Známka     Body    Známka  
44002400
4000120003/4 
36001/21600
3200212004/5 
28002/3800