1.  Štart od 1. 9. 2023

1.  Nová inštalácia testovacieho programu

2.  Výber kategórií súťaže 3. Formality
 • = objednávka licencie
 • = 30 dní na vyskúšanie súťaže, pomoc administrátora

Otázky žiakov a motivácia      Leták 2023

2. Nová inštalácia testovacieho programu v. 2023

  Rýchla inštalácia =     speedmat2023.exe  

 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
 • doma je nutná inštalácia na domácí PC / notebook
 • staršie verzie programu Speedmat nepoužívajte
Postup, pokiaľ nemáte právo inštalovať napr. na firemný notebook
 • cez súbor speedmat2023.zip  
 • složku SPEEDMAT stačí rozbaliť na PLOCHU

Krok 2: 30 kategórií súťaže         Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže

3.  V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Súťažiť môžu Vaši žiaci v škole aj doma

 • 29. kolo: 1. 9. 2023 - 21. 1. 2024
 • 30. kolo: 22. 1. 2024 - 21. 6. 2024
Ceny dostanete poštou
Krok 1: Inštalácia       Krok 2: 30 kategórií súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

4.  Aké sú kategórie súťaže? Koľkokrát sa žiak může zúčastiť?

Žiak musí dokončiť jeden z 30 súťažných testov, potom sa môže zapísať do súťaže

Máme šancu uspieť len s žiakmi 1. stupňa?
 • zúčastnite sa iba v kategóriách M1 - M12
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy
Môže súťažiť dvojica žiakov?
 • nie, každý žiak súťaží sám za seba
Musí žiak uvádzať svoje skutočné meno a priezvisko?
 • žiak môže súťažiť aj pod uživateľským menom, ktoré mu pridelí jeho vyučujúci
 • nepranierujeme žiakov, zlé výkony sú skryté
Krok 1: Inštalácia       Krok 2: 30 kategórií súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

5.  Ako zapisovať výkony žiakov do súťaže?


  Až po dokončení testu    
 • aktivujte si zapisovací formulár    

  Je dobré vedieť..

Otázky žiakov a motivácia        Kontrola zápisov žiakov        Zkušebný zápis učiteľa 

6.  Precvičovanie učiva pred súťažou

U precvičovania sa žiak do žiadnej súťaže nezapíše!

 •   malé precvičovanie s časovým limitom
 •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
 •   precvičovanie bez časového limitu
 •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov
Ako zapísať žiaka do súťaže

7.  Licencie a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplatení licencie pre školu môžu všetci žiaci súťažiť v škole aj doma

Rodinná licencia, sponzorská podpora
 • č. účtu: 101 3030 465 / 5500
= objednávka licencie
= 30 dní na vyskúšanie súťaže, pomoc administrátora

8.  Otázky žiakov a motivácia

V škole

Doma
Krok 1: Inštalácia       Krok 2: 30 kategórií súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

9.   Ako uspieť v súťaži?     

Krok 1: Inštalácia       Krok 2: 30 kategórií súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

Vedenie školy
 • zvolte koordinátora súťaže znalého Speedmatu
 • nespoliehajte sa na dobrovoľnú účasť či na úspechy na poslednú chvíľu
Učiteľ / ka matematiky Ako súťažiť doma? Čo v prípadě distančnej výučby? Formality:
       = objednávka licencie
       = 30 dní na vyskúšanie súťaže, pomoc administrátora

10.  Kto je nezaradený žiak?

Takto je označený zápis žiaka,

 • ktorý zle napísal školu - vyčkajte na opravu
 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia názvu školy a adresy
 • v tej škole, kde je nutné overiť IP adresu či nastaviť platnosť licencie
Výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám

Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 734 732 536 / psasek@post.cz

11.  Kto získa diplomy Speedmat?

Limit pre získanie diplomu je 3000! bodov

3 spôsoby, ako získať diplom
1.  5 najlepších žiakov v každej škole

 •  za 100 a viac zápisov = diplomy pre žiakov na 1. - 10. mieste v poradí školy
 •  za 200 a viac zápisov = diplomy pre žiakov na 1. - 20. mieste v poradí školy

2.  5 najlepších v každej z 30 kategórií

 • rozdeluje sa 150 diplomov
3.  Žltý diplom so šerifskou hviezdou za 1*
 • má žiak 100% istý, svoj výkon už nemusí vylepšovať
 • za min. 2 žiaky so žltými diplomy Vás čaká
  Špeciálny diplom pre školu


Historické originály 2022/23

28. kolo:
27. kolo:

12.  2 matematické trojboje o vecné ceny 

Vecnú cenu v 29. kole získa:

 • 10 žákov 1. - 6. ročníka ZŠ, ktorí uložia výsledky 3 testov
  • M8 - Speedmat 2 - Prirodzené čísla do 10000
  • M10 - Speedmat 4 - Prevody jednotiek pre 1.st.
  • M11 - Speedmat 5 - Slovné úlohy pre 1.st
 • 10 žákov max. 9. ročníka či gymnázia, ktorí uložia výsledky 3 testov
  • S5 - Speedmat 2 - Číselné výrazy
  • S11 - Speedmat 4 - Všetko učivo
  • S14 - Speedmat 5 - Všetko učivo
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 2 x 10 žiakov s najvyšším súčtom
 • ceny v 29. kole 1.st.:   1.2.3.4.5.  flash disk  +   6.7.8.9.10.  sluchátka
 • ceny v 29. kole 2.st.:   1.2.3.4.5.  USB nabíječka  +   6.7.8.9.10.  sluchátka
 Výsledky - mladší     Výsledky - starší   

Minimum je 3 x 4000 = súčet 12000 bodov

13.  Môže žiak získať ceny opakovane?

 Diplom so šerifskou hviezdou

 • áno, ale musí si zvoliť inú z 30 kategórií
 • v kategórii Speedmat 5 (S15) a Speedmat 6 (S18) je možné získať žltý diplom opakovane
 Trojboj o vecné ceny
 • môže sa zúčastniť každý žiak bez ohľadu na minulé úspechy

14.  Opravy zápisov, súťažíme fair-play!

Zápisy žákov

 • administrátor denne zápisy kontroluje a opravuje
 • sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno Speedmatu
Zkušebný zápis učiteľa
 • učiteľ si môže zápis do Speedmatu vyskúšať, tiež musí dokončiť celý test
 • po 24h sú odstranené zápisy typu Učiteľ, Test, Skúška, Ámos Komenský..
Súťažíme fair-play!

15.  Ako zapísať výkon žiaka dodatočne pri výpadku pripojenia?

Ručne sa zapisujú len dobré výkony, ktoré ovplyvnia poradie

 • slabé výkony pod 3000 bodov neposielajte
 • skóre si opíšte či použite PrintScrn
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz
      Mgr. Petr Šášek   ©1998-2023
      Kudrnova 70
      620 00 Brno - Tuřany
      Tel. +420 734 732 536