Speedmat je počítačový program na precvičovanie matematiky

Inštalácia testovacieho programu

  • obsahuje základné učivo 2. - 9. ročníka ZŠ
  • po dokončení niektorého z 30 testov sa žiak môže zapísať do súťaže o ceny
Zápis žiaka      Ako uspieť v súťaži?      Otázky žiakov      Súťaž o trika

Ceny v súťaži v 30. kole

  Farebné diplomy   Žlté diplomy     Trika SPEEDMAT     Diplom pro školu
              

TOP účastníci