Súťažíme v škole aj doma!

Speedmat je počítačový program na precvičovanie matematiky

  • Obsahuje základné učivo 2. - 9. ročníka ZŠ
  • Po dokončení niektorého z 30 testov sa žiak môže zapísať do súťaže o ceny
Ako uspieť v súťaži? Otázky žiakov a motivácia          Nové kategórie

Ceny v súťaži v 29. kole

TOP účastníci