Responsive image

SPEEDMAT

Precvičovanie matematiky a súťaž o ceny na počítačoch

 Princip súťaže        Účasť 23. kolo        Účasť 22. kolo        Dnes súťažili

Ako prihlásiť novú školu?        Ako súťažiť zo školy / z domova?